Първо класиране на учениците след 8 клас излиза утре

Списъците с класираните на първи етап ученици, завършили 8 клас, ще бъдат обявени утре

Утре, 6 юли 2017 г., ще бъдат обявени списъците с приетите на първи етап на класиране ученици, завършили VIII клас през 2016/2017 учебна година.

Записването ще стане на 7 юли 2017 г., а на 10 юли 2017 г. ще бъде обявен броят на незаетите места след първи етап на класиране. На 11 юли 2017 г. могат да се подават документи за участие във втори етап на класиране, а списъците с приетите ученици ще бъдат обявени до 13 юли 2017 г. На 19 юли ще могат да се подават документи за участие в трети етап на класиране като самото класиране ще бъде обявено на 20 юли 2017 г.

26 795 ученици ще се явят на НВО по чужд език след 8-ми клас

Учениците, които към 15.06.2017 г. са се обучавали в VIII клас в  общообразователни паралелки, са 25 774. Учебната 2017/2018 е последна година, за която има утвърден план-прием за ученици, завършили VIII клас. Той е съобразен с подадените от началниците на регионалните управления на образованието заявления с необходимите места и включва 1196 паралелки с 30 331 места. Учениците могат да кандидатстват в: 221 профилирани паралелки за 5772 места, 173 непрофилирани паралелки  за 4477 места и 802 професионални паралелки за 20 082 места.

Съгласно Наредбата за организацията на дейностите в училищното образование на МОН завършването на основно образование е след VII клас, а изпитите и приемът след VIII клас ще отпаднат. Учениците ще могат да кандидатстват след IV и след VII клас.

ВИЖ ОЩЕ: Knife Hit APK безплатно


Ако публикацията ви беше полезен, моля харесайте и споделете.