НВО 2021

Новини

НВО 2021: Дати за провеждане

Модели за НВО 2021

Модел за НВО по БЕЛ след 4 клас – 2020/2021

Модел за НВО по математика след 4 клас – 2020/2021

Тестове

БЕЛ

Математика

Човек и природа

Човек и общество

Оценяване

от 0 до 6 точки – слаб 2,00

7 точки – среден 3,00
8 точки – среден 3,25
9 точки – добър 3,50
10 точки – добър 3,75

11 точки – добър 4
12 точки – добър 4,25
13 точки – много добър 4,50
14 точки – много добър 4,75

15 точки – много добър 5,00
16 точки – много добър 5,25
17 точки – отличен 5,50
18 точки – отличен, 5,75

19 точки – отличен 6,00
20 точки – отличен 6,00