Ще има допълнителни стимули за младите техници

Модернизацията на висшето образование и включването на български висши училища в европейски университетски мрежи ще е акцент в политиката на МОН през следващите години.

Прочетете повече