Държавни изпити по теория на професията и специалността

Дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация, както следва:

Прочетете повече