Проверка на резултатите от ДЗИ за 7 и 12 клас – майска сесия

Обяваване на резултатите от държавните зрелостни изпити – майска сесия, 2017г.

Прочетете повече