Репортер на БНТ генерира изпитния вариант за матурата по БЕЛ

Днес в 5.30 часа в Министерство на образованието и науката беше генериран изпитният вариант по български език и литература за

Прочетете повече