Анализ на Занемелите камбани от Елин Пелин

Произведение: Занемелите камбани

Автор: Елин Пелин

Жанр: разказ

Основна тема: търсенето и откриването на значещите стойности в живота

Кратък анализ: В разказа се сблъскват два типа отношение към представите за божествено: на игумена, ориентиран към материалното, и на отчаяната бедна жена, изразител на дълбокота и съкровена връзка с Бога. В разказа „Занемелите камбани“ се търси отговор на вечния въпрос как трябва да живее обикновеният човек, за да не погазва неписаните божесствени закони. Основен е конфликтът между лъжовните (материалните) и вечните (духовно-нравствените) ценности. Господ реагира именно срещу неоснователната помпозна набожност.

Основни тематични мотиви: доброто и злото; зримата и вътрешната чистота на душата; греховното и добродетелното; разнородни поведенчески и ценностни модели; изключителното и обикновеното; тържествено-празничното и драматично-делничното; показното и съкровеното; материалното и духовното; милосърдието и състраданието.

Художествени образи:
1. Камбаните – ключов образ в постигането на празничния и тържествен дух на събитието. Камбаненият звън свързва човека и Бога, земния и небесния свят. Занемелите камбани зазвъняват сами, когато отец Йоаким осъзнава греха си.
2. Отец Йоаким – божи човек, който не може да разбере и приеме спонтанното, искрено отношение на бедната женица към Бога и се дразни от нарушаването на порядъка в храма. Последиците от погазването на милосърдието като висши християнски добродетели са художествено превъплътени в парадоксалното онемяване на църковните камбани. Мигът на чудото е миг на върховно изпитание за разума, вярата и духовността на отец Йоаким. Преживявайки състояние на духовно пречистване, той решава да възстанови нарушената хармония, като в просветлението на внезапно помъдрял човек се спуска да постви скромния дар от жената – карфицата, на мястото ѝ пред олтара.

Език и стил:
Пресъздаването на психологическата рефлексия на чудото е постигнато чрез синонимни семантични ядра, които се основават на представите за всеобщ ужас, вцепениние и страх.

Още анализи на произведения от Елин Пелин