Стария музикант

Автор: Христо Смирненски

Жанр: стихотворение


Все там до моста приведен седи, тегли полекичка лъка, а над главата му ревностно бди черната старческа мъка.

Бурно край него живота кипи в грижи и горести вечни и пъстроцветните шумни тълпи все тъй са зли и далечни.

Привечер. Спуска се траурен здрач, ситен снежец завалява, спира цигулката горестен плач – стареца немощно става.

И прегърбен той пристъпя едва, спира се тук-там и стене, шепнат му злъчни, невнятни слова зимните вихри студени.

Там – от скованата в мраз висина – мигом през тънкия облак хвърля му поглед печална луна, фосфорно бледа и обла.

А зад гърба му пристъпя Смъртта, кървава и многоръка, и по цигулката старческа тя тегли полекичка лъка.

Още от Христо Смирненски

Други

no posts found