Сенки

Автор: Пейо Яворов

Жанр: няма специфични жанрови особености

Анализ на „Сенки“ от Пейо Яворов


На тъмна нощ часът. Аз гледам откроени две тъмни сенки: там зад бялата завеса, де лампата гори, в поле от светлина, две сенки на нощта… Сами една пред друга, сами една за друга в жажда и притома, там – сянката на мъж и сянка на жена.

Мъчително глава се към глава навежда, – те няма да се чуят: искат и не могат. Те шепнат може би – от що се те боят? Напрегнато ръце се към ръце протягат и пак се не докосват! Искат и не могат… И пак, един пред друг, един за друг стоят.

Те шепнат може би, но може би и викат, но може би крещят; – те няма да се чуят, две сенки на нощта, през толкоз светлина… Те няма да се чуят, ни ще се досегнат, сами една за друга в жажда и притома, те – сянката на мъж и сянка на жена!

Още от Пейо Яворов

Други

no posts found