Анализ на Косачи от Елин Пелин

Произведение: Косачи

Автор: Елин Пелин

Жанр: разказ

Основна тема: сблъсъкът между фантазния свят и битовото мислене.

Кратък анализ: Разказът „Косачи“ интерпретира мотива за духовното спасение чрез силата на красивите фантазии и приказните блянове, чрез роматичните илюзии. В тях селският отруден човек намира временен покой от непосилния труд на полето, от мъката и отчаянието. Именно приказката на  Благолажа помага на младоженеца Лазо да осъзнае и поправи грешката си – да изостави за пусти пари своята невяста. Пренебрегвайки трагматичните пориви пред любовните си копнежи, той напуска косачите, за да се върне отново при своята любима. Срещата с фантазната красота възвисява душата на Лазо и помага на човека да опази духовната си самоличност.

Основни тематични мотиви: фантазиите и реалността; любовта и доверието; духовното и материалното

Художествени образи:
1. Благолажа – приказен мечтател в битовия свят, който търси спасение в света на фолклорните фантазии. Благолажа убедено защитава тезата, че суровите истини погубват надеждите на селянина за по-добър и хармоничен живот, а романтични илюзии го зареждат с вяра в красивото и доброто. Във финала на разказа обаче чрез постъпката на Лазо действителният и измисленият свят се оказват напълно съвместими. Първоначално младежът е недоверчиве към думите на Благолажа, но постепенно разбира, че любовта е по-силна от битовото мислене. Съвсем различна обаче от позицията на Лазо е тази на Стамо.
2. Стамо – недодялан и груб прагматик. Израз на това е дебелашката му шега, отправена към младоженеца, оствил заради гурбета своята невяста.

Още анализи на произведения от Елин Пелин