Ще има допълнителни стимули за младите техници

Модернизацията на висшето образование и включването на български висши училища в европейски университетски мрежи ще е акцент в политиката на МОН през следващите години. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева на среща с преподаватели от Техническия университет в Габрово, представители на местната власт и бизнеса, посветена на възможностите за дуално обучение на студентите.

Младите хора търсят образование, което се признава в няколко държави. Затова е необходима интернационализация, подчерта Сачева. Занапред ще се акцентира върху свързването на българските висши училища с европейски университети чрез включването им в мрежи, ще има и допълнително национално финансиране за онези училища, които станат част от европейското университетско пространство. По думите й се работи и за подкрепа за въвеждане на дуалното обучение във висшите училища чрез проект по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Заместник-министър Сачева акцентира върху потребността от привличане на повече студенти в технически специалности, в инженерни, аграрни и на всяка цена – в педагогически направления, за да се гарантира обезпечаването на образователната система с учители, чиято роля е важна за подготвянето на кадри във всички области. В тази посока се предвиждат и допълнителни финансови стимули като безплатно обучение и стипендии за успех.

По време на срещата бе отбелязано, че в областта на средното професионално образование е направен значителен напредък в нормативните промени, облекчаващи реализацията му. Посочено бе, че в област Габрово няма закрита нито една паралелка, предвидена в държавния план-прием, както и във Варна.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *