Оценяване на НВО 4 клас

Оценка – Тестов резултат в точки


Слаб – до 29 т.

Среден – 30 т. – 40,5 т.

Добър – 41 т. – 62 т.

Мн. добър – 62,5 т. – 83,5 т.

Отличен – 84 т. – 100 т.