Анализ на „Ще бъдеш в бяло“ от Пейо Яворов

Произведение: „Ще бъдеш в бяло“

Автор: Пейо Яворов

Жанр: няма специфични жанрови характеристики

Основна тема: трагизмът на влюбената душа, която намира вяра и спасение в любовта

Кратък анализ: Основна характеристика за любовната лирика на Яворов е драмата на съществуването, трагизмът и дълбоко интимният характер на чувствата, които изпълват влюбеното сърце. Очите на любимата са източник на лечебни глътки за изстрадалата му душа, те го зареждат с позитивни чувства, вдъхват му вяра и желание за живот, озаряват със светлината си света на злото. Лирическият аз иска да прегърне любимата и да намери душевен покой в нейните обятия.

Основни тематични мотиви: преобразяващата сила на любовта, ангелската същност на любимата, терзанията на влюбената душа.

Художествени образи:
1. Лирическият Аз – раздиран от противоречия и питания, обречен на самота лирически човек. За Яворов любовта е едновременно светъл блян, но и носител на страдания
2. Любимата – муза на поета, негов стимул за живот и творчество. Притежава серафичен образ – свято и чисто същество с добра душка и висока нравственост.

Художествени изразни средства:
а. Сравнение
б. Инверсия
в. Синекдоха
г. Метафора