Ще бъдеш в бяло

Автор: Пейо Яворов

Жанр: няма специфични жанрови особености

Анализ на „Ще бъдеш в бяло“ от Пейо Яворов


Ще бъдеш в бяло – с вейка от маслина и като ангел в бяло облекло… А мисля днес; света прогнил от зло не е, щом той е твоята родина. И ето усъмних се най-подир в невярата тревожна – искам мир.

И с вяра ще разкрия аз прегръдки, загледан в две залюбени очи, и тих ще пия техните лъчи, – ще пия светлина, лечебни глътки. И пак ще се обърна просветлен света да видя цял при ярък ден.

И нека съсипни се той окаже! (Веднъж ли съм се спъвал в съсипни, залутан из среднощни тъмнини?) Аз бих намерил и тогава даже обломки, от които да създам нов свят за двама ни, и свят, и храм.

Още от Пейо Яворов

Други

[wpb-random-posts]