Помниш ли, помниш ли…

Автор: Димчо Дебелянов

Жанр: елегия

Анализ на Помниш ли, помниш ли от Димчо Дебелянов


ПОМНИШ ли, помниш ли тихия двор, тихия двор в белоцветните вишни? – Ах, не проблясвайте в моя затвор, жалби далечни и спомени лишни, моята стража е моят позор, моята казън са дните предишни!

Помниш ли, помниш ли тихия двор шъпот и смях в белоцветните вишни? – Ах, не пробуждайте светлия хор, хорът на ангели в дните предишни – аз съм заключеник в мрачен затвор, жалби далечни и спомени лишни, сън е бил, сън е бил тихия двор, сън са били белоцветните вишни!

Още от Димчо Дебелянов

Други

[wpb-random-posts]