Анализ на „Маска“ от Пейо Яворов

Произведение: „Маска“

Автор: Пейо Яворов

Жанр: няма специфични жанрови характеристики

Основна тема: неистинността и безсмислието на човешкото битие.

Кратък анализ: Човек се опитва да разгадае тайните на битието и истините за него, но този стремеж се явява най-прекият път към страданието. Отвърналия от земното битие поглед изпитва болка от неспирното търсене и намиране.

Основни тематични мотиви: битието и небитието, греховността на битието. Самотността и объркаността на човека.

Художествени образи:
1. Маската – символ на житейските видимости, зад които се крие голямата тайна на битието.
2. Денят – символизира две противоположни значение – тържеството на силите на светлината и деня на Апокалипсиса.
3. Тълпата – непознато множество, сред което духът е страдащ, объркан и сам.
4. Градът – библейски символ на греха (Содом и Гомор), пространство на човешката скръб, убиец на мечти, каменно чудовище, което безмилостно унищожава страдащите души.
5. Лозовият лист – изкуствен, има обратна смислова натовареност – представя фалшивите радости на битието, символ е на душевното страдание и загубената вяра.

Художествени изразни средства:
а. Анжамбман
б. Сравнение
в. Синекдоха
г. Обръщение
д. Реторичен въпрос