Линее нашто поколение

Автор: Иван Вазов

Жанр: елегия

Анализ на „Линее нашто поноление“ от Иван Вазов


Линее нашто поколенье
навред застой, убийствен мраз;
ни топъл луч, ни вдъхновенье
  не пада върху нас.

  Къде вървим, не мислим твърде,
посока няма в наший път,
спокойно бият тесни гърди,
кога от злоба не кипът.

  Стресни се, племе закъсняло!
Живейш ли, мреш ли, ти не знайш!
След теб потомство иде цяло –
какво ще да му завещайш?

  Ил твоят път се веч изравни?
Ил нямаш други ти съдби?
Ил нямаш ти задачи славни
и цяло бъдеще с борби?

  Недей оставя, мили боже,
без лампа твоя свет олтар,
без химна твоето подножье,
без вяра живата си твар!

  Недей оставя без звездица
моряка, в нощний мрак остал,
без утро мъничката птица,
народите – без идеал.

Още от Иван Вазов

Други

[wpb-random-posts]