Един убит

Автор: Димчо Дебелянов

Жанр: стихотворение

Анализ на Един убит от Димчо Дебелянов


Той не ни е вече враг – живите от враговете бурна ги вълна помете нейде към отсрещний бряг. Ето, в хлътналия слог легнал е спокойно бледен с примирена скръб загледан в свода ясен и дълбок.

И по сивата земя, топлена от ласки южни, трепкат плахи и ненужни с кръв напръскани писма.

Кой е той и де е бил? Чий го зов при нас доведе, в ден на вихрени победи да умре непобедил?

Клета майчина ръка, ти ли го в неволя черна с думи на любов безмерна утеши и приласка?

Смешна жал, нелепа жал, в грохотно, жестоко време! Не живот ли да отнеме той живота свой е дал?

И нима под вражи стяг готвил е за нас пощада? – Не, той взе, що му се пада, мъртвият не ни е враг!

Още от Димчо Дебелянов

Други

[wpb-random-posts]