Да се завърнеш…

Автор: Димчо Дебелянов

Жанр: елегия

Анализ на Да се завърнеш от Димчо Дебелянов


Да се завърнеш в бащината къща, когато вечерта смирено гасне и тихи пазви тиха нощ разгръща да приласкае скръбни и нещастни. Кат бреме хвърлил черната умора, що безутешни дни ти завещаха – ти с плахи стъпки да събудиш в двора пред гостенин очакван радост плаха.

Да те пресрещне старата на прага и сложил чело на безсилно рамо, да чезнеш в нейната усмивка блага и дълго да повтаряш: мамо, мамо… Смирено влязъл в стаята позната, последна твоя пристан и заслона, да шъпнеш тихи думи в тишината, впил морен поглед в старата икона: аз дойдох да дочакам мирен заник, че мойто слънце своя път измина…

О, скрити вопли на печелен странник, напразно спомнил майка и родина!

Още от Димчо Дебелянов

Други

[wpb-random-posts]