Борбата е безмилостно жестока

Автор: Никола Вапцаров

Жанр: стихотворение


Борбата е безмилостно жестока. Борбата както казват, е епична. Аз паднах. Друг ще ме смени и…

толкоз. Какво тук значи някаква си личност?!

Разстрел, и след разстрела – червеи. Това е толкоз просто и логично. Но в бурята ще бъдем пак със тебе, народе мой, защото те обичахме!

Още от Никола Вапцаров

Други

[wpb-random-posts]