Трагедия

Трагедията е драматически вид, в който се представя трагичен конфликт между нравствени позиции, възгледи или социални сили, между волята на съдбата и желанията на героя и т.н.

Сблъсъкът завършва с трагичен край – смърт или голямо нещастие. Типични трагедии са „Антигона“ от Софокъл, „Ромео и Жулиета“ от Шекспир и др.