Роман в стихове

Роман в стихове – лироепически вид, отличаващ се с разгърнат сюжет и стихотворно изграждане на текста.

Типичен роман в стихове е „Евгений Онегин“ от Александър Пушкин.