Разказ

Разказ – относително кратко повествование в проза, в сюжетната основа на което стои преходът между най-малко две действия, събития или състояния.

В разказа се представят отделни моменти от живота на ограничен брой герои, понякога само на един герой.

Разкази, включени в материала за ДЗИ:

Иван Вазов

Елин Пелин

Йордан Йовков