Повест

Повест – прозаично произведение, в сюжетната основа на което стои период от живота на един основен герой(или група от герои);

поредицата епизоди представят съдбата на героя(групата) в нейното развитие. Повести са например „Българи от старо време“ от Любен Каравелов,  „Чичовци“ от Иван Вазов, „Гераците“ от Елин Пелин и др.

Повести, включени в материала за ДЗИ:

Иван Вазов

Елин Пелин