Пътепис

Пътепис – повествование, в чиято основа стои някакво реално пътуване на автора; представя впечетления от природни или културни обекти, от чужди страни и селища и т.н.

Пътеписи са например „До Чикаго и назад“ от Алеко Константинов, „Велика рилска пустиня“ от Иван Вазов и др.