Ода

Ода – лирическа творба, изразяваща възторжени чувства по повод на някакво историческо или културно събитие, във връзка с момент от живота на дадена личност и т.н.

Близък до одата лирически вид е химнът.

Оди, включени в материала за ДЗИ:

Иван Вазов