Мемоари

Мемоари – художествено представени спомени от живота на определено лице.

В много случаи мемоарните произведения съдържат сведения с документален характер. „Записки по българските въстания“ на Захари Стоянов е типично мемоарно произведение.