Лирическа поема

Лирическите поеми от рода на „Градушка“ на Пейо Яворов по-скоро принадлежат към литературния род лирика поради слабата си сюжетност и доминиращото лирическо чувство.

Същото важи и за произведенията от „Епопея на забравените“ на Иван Вазов, които според академик Михаил Арнаудов могат по-скоро да бъдат определени като лирически оди поеми.