Книга

Книга – печатно произведение, състоящо се от свързани и подвързани листове с изписан текст.

Литературно или научно съчинение, оформено като печатно произведение. 

Книгата “Бай Ганьо”.