Фейлетон

Фейлетоните са художествено-публицистични текстове и поради тази причина не могат да бъдат включени в основната традиционна класификация.

Характерно за тях е ярко изразеното със средствата на хумора и сатирата авторово мнение по даден въпрос. Типични файлетони са „Политическа зима“ от Христо Ботев, „Разни хора, разни идеали“ от Алеко Константинов и др.