Епиграма

Епиграма – кратко хумористично стихотворение, насочено срещу лични или обществени недостатъци,

например:

„Живувахме си в княжество одрипавяло,

превърнахме го в царство опростяло“