Елегия

Елегия – лирическа творба, изразяваща тъжни чувства, породени от размисъла за преходността и безсмислието на човешкия живот.

Елегии, включени в материала за ДЗИ:

Христо Ботев

Иван Вазов

Пейо Яворов

Димчо Дебелянов