Балада

Балада – лирическа творба, в която е разгърната темата за смърта.

Обикновено смъртта е представена като безсилна пред някакво чудо. В баладата има фантастични елементи.

Балади, включени в материала за ДЗИ:

Христо Ботев