Основна информация за матурите

1. Какво представляват матурите?

Матура или държавен зрелостен изпит е изпит, който се полага след успешно завършен 12-ти клас и е условие за придобиване на средно образование.

2. Кога се провеждат за първи път матури?

Държавни зрелостни изпити се провеждат за първи път в България през 1878 г. Матурите са задължителни за всички, завършили в периода от 1892 до 1965 г.

3. Какъв е смисълът от ДЗИ/МАТУРА?

 • Изравнени критерии за оценяване в страната
 • Качество на образованието, съизмеримост на резултатите от обучението и конкурентоспособност на знанията
 • Надежден контрол на изхода
 • Ключови компетентности за учене през целия живот
 • Хармонизиране на образователните изисквания в страните от Европейският съюз

Виж още: Какъв е смисълът от матурите?

4. Формат на матурата?

 • Вид – писмени и анонимни
 • Времетраене – 4 астрономически часа
 • Учебно съдържание – върху Задължителна подготовка /ЗП/
 • Формат – тест
 • Оценяване – 100 точки

5. Къде и как се записват оценките от ДЗИ/Матура?

 • В дипломата за средно образование
 • Не заместват оценките от гимназиалния етап на обучение
 • При формирането на общия успех оценките от дзи и оценките от ЗП и ЗИП участват равностойно

6. Колко и какви са матурите?

Задължителни (без освобождаване)

 • български език и литература
 • учебен предмет по избор от ЗП(Задължителна подготовка)

Допълнителни(по желание)

 • учебен предмет по избор от ЗП

7. Дати за провеждане на матурите?

Всяка кампания съдържа две сесии: 

 • сесия МАЙ-ЮНИ (основна)
 • сесия АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ (поправителна)

8. Как да се подготвим за матурите?

В сайта е качена най-важната информация по всички предмети включени в ДЗИ.

Може да прегледате:

и др., както и от сайта на МОН, може да намерите информация за всички останали предмети от ЗП.

9. Кога излизат резултатите  матурите?

Резултатите от предходните години са излизали в срок до две, три седмици(10-15 работни дни).

10. Проверка на резултатите?

Всеки зрелостник може да провери своите резултати, чрез въвеждане на ЕГН и ВХОДЯЩ НОМЕР, получен при записването на ученика за ДЗИ.

Виж още: Резултати от матурите