Бисери от матурата по БЕЛ 2010

Бисери върху произведението на Иван Вазов – Левски

„Левски е живял 9 години с чуждо сърце и самоличност и всяка година си сменял адреса по местоживеене. По тази причина той забравял уютния си дом и нямал време дори за физиологичните си нужди.“

„Словото има голяма сила. Ако не беше то, може би никога нямаше да надвием над другите биологични видове.“

„Словото е пистолетът, на който Левски натиска спусъка и пуска куршум, за да може хората да оцелеят. Затова е канализацията му за светец.“

„Левски прилича на работник на нива. Той върви, а зад него жълтее семето.“

„Иван Вазов поставя одата „Левски“ пред всички други революционери. В одата героят е изразен все едно като че ли е герой от Гръцката митология: безстрашен, безсмъртен, доколкото си спомням.“

„В чужбина Вазов се запознава с произведенията на известни чуждестранни автори (Юго, Хамлет).“

„Вазов започва одата „Левски“ с времетраене „9 годин“, което показва колко време му е отнело, за да напише одата.“

„Иван Вазов е от следосвобожденските творци, който си има свой собствен очерк. Той е голям родолюбец и антипод.“

„Последният работодател на Иван Вазов му казал да стане поп или композитор. Казал му да си ходи в България, че там имало повече работа за него.“

„Словото е на върха на хранителната верига. Аз съм самият пример за силата на словото. Кръвта ми кипва, кожата ми настръхва“.

„Паисий пише историята, Левски я говори, а хората са се забравили и се бъхтят за власт.“

„За родината Левски умира дори разпънат на кръста.“

„Чрез словото си Левски се опитва да натрапи идеята си. Той е зъл предводител.“

„Апостолът привиква към работа в екип.“

„Левски е един своеобразен маргинал.“