Матура 2015г. - сесия МАЙ-ЮНИ

Изтеглени тестове

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

20 Май 2015 г.

 

Отговорите на задачите от 1. до 30. вкл. отбелязвайте в листа за отговори! 

1. В кой от редовете е допусната правописна грешка? 
А) мятам, подметка, наметна

Б) чехъл, министър, поискъл

В) дейност, лейтенант, йерархия
Г) бръквам, вържа, закърпен 
 
2. В кой от редовете е допусната правописна грешка? 
А) таралеж, блед, мълчалив

Б) възхвала, градски, истласквам
В) пораствам, прелестна, местност
Г) беритба, сдъвча, сделка 
 
3. В кое от изреченията НЕ е допусната правописна грешка? 
А) Съгласно наредба в големите магазини за бяла и черна техника ще има специални отдели за подръжка и ремонт.

Б) Диалектите са езикови вариянти, които са разпространени на определена територия и се използват от хората, които я населяват. 
В) На последното световно първенство по вдигане на тежести се запознах със най- младия шампион на нашата страна.

Г) Миналата година той претърпя успешна операция на лакътя и се върна на работа, след като излезе от болницата. 
 
4. В кое от изреченията е допусната правописна грешка? 
А) Националната ветеринарно-медицинска служба направи проверки по случая.
Б) Решението за тази промяна е взето на специален църковнонационален събор.
В) Екоактивисти от цялата страна ще протестират срещу незаконните строежи.
Г) В тази част на страната ще отглеждат лимони със специфичен кисело-сладък вкус. 
 
5. В кое от изреченията НЕ е допусната правописна грешка? 
А) Днес мнозина смятат, че най-престижното световно признание е получаването на Нобелова награда.

Б) Характерно за архитектурата на Барока е смелото струпване на обеми и пъстри цветови ефекти.
В) В медиите обявиха, че започва ремонт на големите булеварди в няколко Софийски квартала.

Г) Заседанието ще е в понеделник, а като член на научната комисия е поканен Доцент Иван Господинов. 
 
6. В коя от подчертаните думи е допусната граматична грешка? 
В нашето кино прожектираме по 6 англоезични филма (А) на ден. Работим с трима преводачи (Б). Преди години в салона можеше да се преброят едва няколко зрители (В) по време на прожекция, а сега се радваме на над 300 посетителя (Г) на ден. 
 
7. В кое от изреченията е допусната граматична грешка? 
А) Нашите и чуждестранните делегати подписаха договор за сътрудничество. Б) Лека мъгла се беше спуснала над гъстата и потънала в мълчание гора.
В) На тренировката паднах, след което крака ми започна да се подува.
Г) Спортът в страната се подпомага от Българския спортен тотализатор. 
 
8. В кое от изреченията е допусната граматична грешка? 
А) Всички усилия бяха насочени към осигуряването на еднаква трудова заетост за градското и за селското население.

Б) С настоящото писмо искаме да Ви благодариме за проявения траен интерес към дейността на нашата фирма. 
В) Баща ми влетя в стаята, носейки положителния отговор от фирмата, в която кандидатствах за работа.

Г) Необходимо е детайлно да запознаем юристите с всички условия по договора и да го обсъдим с тях. 
 
9. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка? 
А) Слънчевото лято, обширните плажове и обновените хотели привличат много български и чуждестранни туристи.

Б) Катедралата, строена в продължение на почти два века и сградата на общината са едни от най-красивите постройки в Антверпен. 
В) Едно от най-важните нововъведения, оказали влияние върху развитието на обществото от ХV век нататък, е книгопечатането.

Г) Установяването на фактите обаче изисква проучването на огромен масив документи от страна на разследващите органи. 
 
10. В кое от изреченията НЕ е допусната пунктуационна грешка? 
А) Мъглата се вдигна, въздухът стана някак прозрачен и чист, и доброто ни настроение се върна.
Б) Въпреки, че голяма част от живота му преминава в чужбина, той остава тясно свързан с родината си. 
В) Историята е полезна не защото четем в нея за миналото, а защото виждаме чрез нея бъдещето.

Г) Спря се изненадан пред посивелия мъж, в когото разпозна приятел от гимназията и го поздрави. 
 
11. В кое от изреченията НЕ е допусната лексикална грешка? 
А) Тази модерна туристическа абстракция събира хиляди туристи през лятото.
Б) Няма нужда от реверанси и поклони, когато чувствата не са искрени.

В) Без заверено копие от нотариалния акт имотът не може да бъде продаден.
Г) Знаете ли за какво точно става на въпрос, или само ни заблуждавате? 
 
12. В кой ред фразеологичните словосъчетания са антоними? 
А) слагам му пепел – хвърлям пепел в очите

Б) слагам си ключ на устата – развързвам си езика
В) пея друга песен – обръщам колата

Г) пламнала ми е главата – огън и пламък съм
 
13. От коя творба е посоченият откъс? 
Весел ме гледат мили другари, че с тях наедно и аз се смея,
но те не знаят, че аз веч тлея, че мойта младост слана попари! 
 
 
Отде да знаят? Приятел нямам да му разкрия що в душа тая; кого аз любя и в какво вярвам – мечти и мисли – от що страдая. 
 
А) „До моето първо либе“
Б) „Борба“

В) „Майце си“

Г) „Моята молитва“ 
 
14. В кой ред всички стихотворения са написани от Атанас Далчев? 
А) „Прозорец“, „Стаята“, „Повест“

Б) „Книгите“, „Пловдив“, „Стихии“

В) „Дяволско“, „Камък“, „Цветарка“

Г) „Къщата“, „Да бъде ден!“, „Песен за човека“ 
 
15. Мария и Борис са герои от творбата: 
А) „Тютюн“

Б) „През чумавото“

В) „Последна радост“

Г) „Занемелите камбани“ 
 
16. Коя от изброените творби е повест? 
А) „На оня свят“

Б) „Чичовци“

В) „Тютюн“

Г) „Разни хора, разни идеали“ 
 
17. Кое от посочените произведения внушава идеята, че трудът осмисля човешкия живот? 
А) „Андрешко“

Б) „Занемелите камбани“
В) „Песента на колелетата“
Г) „Албена“ 
 
18. Кое от изброените произведения съдържа образи на божества и на митологични герои? 
А) „Чорба от греховете на отец Никодим“
Б) „Септември“

В) „Майце си“

Г) „Елате ни вижте“ 
 
19. Усещането, че светът е несправедлив и трябва да бъде променен, НЕ е характерно за творчеството на: 
А) Гео Милев

Б) Елисавета Багряна
В) Христо Смирненски
Г) Никола Вапцаров 
 
20. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно за естетическия индивидуализъм като литературно направление? 
А) Възприема човека като уникално присъствие в света.

Б) Разкрива причините за социалните противоречия.

В) Представя твореца като избран да провъзгласява божествената истина.
Г) Разбира страданието като път към познание и себепознание. 
 
21. В епическата творба епизодът, в който се представят събития, станали след приключването на основната сюжетна линия, се нарича: 
А) развръзка
Б) епилог

В) пролог

Г) кулминация 
 
22. Какво е подчертаното изразно средство? 
А) оксиморон
Б) епитет

В) антитеза
Г) метафора 
 
Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 23. до 34. включително)! 
 
ТЕКСТ 1 
Йогата е древна и самобитна индийска система от методи за укрепване на човека и за неговото хармонично развитие. Тя включва практически упражнения за физическо, психическо, умствено, нравствено, естетическо и социално самоусъвършенстване на личността. Това индийско учение е възникнало през ІV – ІІ в. пр. Хр., като неговите представители целят чрез специални упражнения да постигнат самовглъбяване и единение на човека с природата. За постигане на самопознание практикуващите йога разработват множество методи – за контрол на дишането, на чувствата и т.н. 
Съгласно йогата главната цел на човека е освобождаването от материалното съществуване. Като условия за постигането на тази цел се посочват, първо, равнодушието, безстрастието, основано върху убеждението, че изпълненият със злини и страдания светски живот е безплоден, и второ, съзерцанието, изградено върху идеята, че е необходимо да се познае висшата истина. Производна от санскритския корен юдж, думата йога се тълкува като единение между телесното и духовното у човека. С течение на времето системата се диференцира на раздели и подсистеми. Практикуващите йога приемат едновременното съществуване на две върховни начала – 
материя и дух, и считат, че духът извън контакта си с материята е беден. Умът се разглежда като най-висш продукт на материята. 
В основата на йогата е т.нар. „троен комплекс“: пози, контролирано дишане и умствено съсредоточаване. Последният компонент понякога се елиминира и затова в заниманията не се постигат всички познавателни, профилактични и терапевтични ефекти, заложени в комплекса. Успешното практикуване на йога довежда не само до укрепване на здравето, до повишаване на работоспособността, дисциплинираността и устойчивостта при нервно напрежение, но и до разкриване на огромни и неподозирани възможности на човешкия организъм и на личността в процеса на нейното самоусъвършенстване. 
 
ТЕКСТ 2

– Откъде идва йогата?

– Следите ù са обвити в загадки от мъглите на времето. Не мога да кажа откъде идва, но йогата е вселенска, универсална. В Сан Аугустин в Южна Америка открихме статуи, които са на повече от 3000 години, които представят пози от йогата. Със сигурност йогата е съществувала там като част от културата.

Чувал съм изказвания, че йогата е мистична дисциплина, което я прави достъпна само за избрани.

– Това са старомодни разбирания. В наши дни йогата се пренася от пещерите в научните лаборатории. Йогата е за всички; тя подобрява качеството ни на живот независимо от възрастта и от социалното положение. Самата аз идвам от Австралия – едно много материалистично общество. Но то не ми беше достатъчно. Не бях доволна от стандартния житейски път – да сключиш брак, да спечелиш пари. Започнах да търся нещо, което да ме научи на повече. Така станах последовател на йогата.

– Какво всъщност е да си последовател на йогата?

– Зависи от нивото. Първото ниво е да практикувате това, което чувствате, че е добре за вас – упражнения за гърба, за храносмилателната система, за намаляване на стреса. Второто ниво означава да следвате традициите и древните техники, да практикувате не това, което искате, а това, което е добре за ума и за емоциите. На третото ниво практикуването на йога се отразява на всички аспекти от живота – на часа на ставане и на лягане, на походката, на думите, на храната.

Как да се освободим от стреса, който се натрупва след дълги часове на работа в офиса?

– Достатъчно е от време на време да се изключиш, да затвориш очи и да практикуваш техниката за осъзнаване на дишането. Когато дишаме бавно и ритмично, това успокоява ума много бързо.

Какво е отношението на йогата към парите?
– Като към нещо необходимо. В този смисъл човек трябва да следва нуждите си, но не и желанията си. Границата е тънка. Нуждаем се от това, без което не можем да съществуваме. Желаем неща, без които можем. 
 
23. От коя сфера на общуване е текст 1? 
А) от естетическата сфера

Б) от научната сфера

В) от медийната сфера

Г) от институционалната сфера 
 
24. Кое от посочените твърдения е вярно за текст 1? 
А) Текстът рекламира периодичното практикуване на йога в домашни условия.

Б) Текстът нормативно регламентира практикуването на трите компонента на йогата.
В) Текстът информира за възникването и за спецификите на йогата като система.

Г) Текстът внушава необходимостта от ежедневни едночасови занимания с йога. 
 
25. Какво е значението на думата диференцира, използвана в текст 1? 
А) разменя
Б) разделя
В) развива
Г) разкрива 
 
26. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно според текст 1? 
А) Заниманията с йога повишават нервното напрежение на онзи, който прави комплекса от упражнения.

Б) Заниманията с йога водят до укрепване на здравето и до повишаване на работоспособността. 
В) Постигането на самопознание е възможно чрез прилагане на специална система от множество методи.

Г) Значението на дума йога насочва към идеята за единение между телесното и духовното у човека. 
 
27. От коя сфера на общуване е текст 2? 
А) от институционалната сфера
Б) от научната сфера

В) от естетическата сфера

Г) от медийната сфера 
 
28. Кое от посочените твърдения е вярно за текст 2? 
А) В текста се дава точна и ясна дефиниция на понятието йога.

Б) В текста се регламентират нормите за практикуване на йога.

В) В текста субективно се критикуват целите на йогата като система.
Г) В текста се коментира практикуването на йогата като система. 
 
29. Словосъчетанието мъглите на времето, използван в текст 2, е: 
А) израз от всекидневното общуване

Б) израз от областта на астрономията

В) израз за постигане на стилистичен ефект
Г) израз от териториален диалект
 
30. Кое от посочените твърдения е вярно според текст 2?
А) Йогата е за хора с физически увреждания.

Б) Йогата е за хора в напреднала възраст.

В) Йогата е за хора с високо социално положение.
Г) Йогата е за всички, които искат да я практикуват. 
 
31. Изброени са факти от двата текста, както и факти, които липсват в тях. В свитъка за свободните отговори запишете САМО буквите на ЧЕТИРИТЕ факта, които ПРИСЪСТВАТ в посочените текстове. 
А) Йогата е система, възникнала преди по-малко от двадесет века.

Б) В Южна Австралия са открити статуи, изобразяващи пози от йогата.

В) Занимаващите се с йога приемат съществуването на три основни начала.

Г) На всички аспекти от живота се отразява практикуването на йога на трето ниво.
Д) Умственото съсредоточаване не води до профилактични и терапевтични ефекти.
Е) Практикуващите йога успяват да се справят със стреса в работата.
Ж) В основата на йогата като система стои т.нар. „троен комплекс“.

З) Успешното прилагане на йога води до укрепване и до хармонично развитие. 
 
32. В свитъка за свободните отговори запишете кое е общото, за което се говори в двата текста. 
 
33. В свитъка за свободните отговори в рамките на 3-4 изречения формулирайте СОБСТВЕНА теза по една от посочените теми: 
Йога – философия или начин на живот Стресът и йогата 
 
34. В свитъка за свободните отговори запишете сбито и кратко (в резюме) основното в съдържанието на текст 1. 
 
35. За всяко празно място изберете най-уместната от думите и я запишете срещу съответната буква в свитъка за свободните отговори. 
Според архитекти подземните сгради са много ......................... (А) и удобни от днешните небостъргачи. Модерните градове често се ......................... (Б) към небето. Според някои обаче бъдещето на архитектурата е под земята. За град Мексико е разработен проект за 65-етажна сграда, ......................... (В) в земята. Тя е с формата на обърната пирамида, което би дало възможност за ......................... (Г) на повече светлина от повърхността към земните недра. 
 
А) по-ефимерни, по-ефективни, по-ефирни
Б) изкачват, отправят, извисяват

В) вкопчена, вкопана, вклещена

Г) приток, поток, прием 
 
36. В свитъка за свободни отговори срещу съответната буква запишете правилните форми на думите, поставени в скоби. 
А) Членуване 
(Публичен) регистър на финансовите институции се поддържа от (Българска народна банка). (Дейност) на тази институция е от национално значение. 
Б) Местоимения 
Не желая (никой/никого) да обвинявам, но моите подозрения остават.
Пред мен застана млад мъж, (чийто/чиито) очи ме гледаха с любопитство.
Той вярваше, че с нейна помощ ще успее да преодолее (своите/неговите) тревоги и страхове.
Веднъж годишно целият ни род се събира на среща. Мисля да запозная приятеля си с (тях/него). 
В) Учтива форма 
Госпожо, ако сте (доволен) от нашето обслужване, бихте ли (отразил) впечатленията си в книгата за гости? (Съгласен) ли сте да ни посетите пак? 
 
37. В текста са пропуснати САМО ПЕТ препинателни знака. Препишете текста в свитъка за свободните отговори, като поставите пропуснатите знаци. 
Жените в хирургията са рядкост, но д-р Елена Стоянова е от онези, които успешно доказват че тази професия не е само за мъже. Сравнявайки развитието на медицината у нас и в чужбина известната лекарка споделя Нашата съдова хирургия е на световно ниво. И ако преди години имаше проблеми с техниката сега нашите специалисти разполагат с всичко необходимо. 
 
Прочетете стихотворението „Един убит” и изпълнете задачите към него (38. задача и 39. задача)! 
 
38. В свитъка за свободните отговори посочете с ЦИТАТИ от текста ДВА примера, които показват образа на войната. 
Той не ни е вече враг –
живите от враговете

бурна ги вълна помете
нейде към отсрещний бряг.
Ето, в хлътналия слог
легнал е спокойно, бледен,
с примирена скръб загледан
в свода ясен и дълбок. 
И по сивата земя,

топлена от ласки южни,
трепкат, плахи и ненужни,
с кръв напръскани писма.
Кой е той и де е бил?

Чий го зов при нас доведе,
в ден на вихрени победи
да умре непобедил?

Клета майчина ръка,

ти ли го в неволя черна

с думи на любов безмерна
утеши и приласка?
Смешна жал, нелепа жал,

в грохотно, жестоко време!
Не живот ли да отнеме

той живота свой е дал?

И нима под вражи стяг
готвил е за нас пощада? – 
Не, той взе, що му се пада,
мъртвият не ни е враг! 
 
39. В свитъка за свободните отговори със СВОИ ДУМИ посочете ДВА примера за отношението на лирическия герой към войната. 
 
40. Свържете името на героя с името на автора, от чиято литературна творба е съответният герой. В свитъка за свободните отговори срещу съответната буква запишете името на автора. 
А) Климент Бенков  
Б) Серафим 
Димитър Талев
Христо Ботев 
Йордан Йовков 
Гео Милев 
Свържете името на героя с литературната творба, от която е съответният герой. В свитъка за свободните отговори срещу съответната буква запишете заглавието на творбата. 
В) Борис Морев 
Г) Рустем 
 
„Мечтатели“
„Ветрената мелница“ 
„Бай Ганьо“ 
„Тютюн“ 
Свържете заглавието на всяка от творбите с нейния автор. В свитъка за свободните отговори срещу съответната буква запишете името на автора. 
Д) „Маска“  
Е) „Камък“ 
Димчо Дебелянов
Христо Смирненски 
Пейо Яворов 
Атанас Далчев 
 
41. Прочетете стихотворението „Ще бъдеш в бяло“ на Пейо Яворов и в свитъка за свободните отговори напишете аргументативен текст в обем до 4 страници на тема „Любовта като храм“. Преди текста отбележете жанра му – интерпретативно съчинение или есе. 
 
Ще бъдеш в бяло – с вейка от маслина
и като ангел в бяло облекло...

Аз мисля днес: света прогнил от зло
не е, щом той е твоята родина. 
И ето, усъмних се най-подир

в невярата тревожна, искам мир.
 
И с вяра ще разкрия аз прегръдки,
загледан в две залюбени очи.

И тих ще пия техните лъчи, –

ще пия светлина, лечебни глътки.
И пак ще се обърна просветлен
света да видя цял при ярък ден.
 
И нека съсипни се той окаже!
(Веднъж ли съм се спъвал в съсипни,
залутан из среднощни тъмнини?)

Аз бих намерил и тогава даже
обломки, от които да създам

нов свят за двама ни, и свят, и храм. 

Матура 2015г. - сесия МАЙ-ЮНИ

Ако информацията ви беше полезна, моля харесайте и споделете:

Информация

  Сваляния: 13983
  Преглеждания: 105784
  Дата на качване: 3/6/2015


bot

Една капка моторно масло прави 25 литра вода непригодна за пиене…