Ще бъдеш в бяло

Пейо Яворов

Ще бъдеш в бяло

Ще бъдеш в бяло - с вейка от маслина и като ангел в бяло облекло... А мисля днес; света прогнил от зло не е, щом той е твоята родина. И ето усъмних се най-подир в невярата тревожна - искам мир.

И с вяра ще разкрия аз прегръдки, загледан в две залюбени очи, и тих ще пия техните лъчи, - ще пия светлина, лечебни глътки. И пак ще се обърна просветлен света да видя цял при ярък ден.

И нека съсипни се той окаже! (Веднъж ли съм се спъвал в съсипни, залутан из среднощни тъмнини?) Аз бих намерил и тогава даже обломки, от които да създам нов свят за двама ни, и свят, и храм.

Жанр: няма специфични жанрови характеристики

Основна тема: трагизмът на влюбената душа, която намира вяра и спасение в любовта

Кратък анализ: Основна характеристика за любовната лирика на Яворов е драмата на съществуването, трагизмът и дълбоко интимният характер на чувствата, които изпълват влюбеното сърце. Очите на любимата са източник на лечебни глътки за изстрадалата му душа, те го зареждат с позитивни чувства, вдъхват му вяра и желание за живот, озаряват със светлината си света на злото. Лирическият аз иска да прегърне любимата и да намери душевен покой в нейните обятия.

Основни тематични мотиви: преобразяващата сила на любовта, ангелската същност на любимата, терзанията на влюбената душа.

Художествени образи:
1. Лирическият Аз – раздиран от противоречия и питания, обречен на самота лирически човек. За Яворов любовта е едновременно светъл блян, но и носител на страдания
2. Любимата – муза на поета, негов стимул за живот и творчество. Притежава серафичен образ – свято и чисто същество с добра душка и висока нравственост.

Художествени изразни средства:
а. Сравнение
б. Инверсия
в. Синекдоха
г. Метафора

Ако информацията ви беше полезна, моля харесайте и споделете:

Всички произведения на Пейо Яворов

На Вуте да му е зле - настолна игра

Най-четени произведения

Най-малко четени произведения