Песента на човека

Пейо Яворов

Песента на човека

На д-ра К. Кръстев, мой благосклонен учител, неизменен другар и всегдашна опора през дни на изпитания

Един и същ на битието с урагана, аз шеметно се нося, дух из океана на тъмнина нестресвана от сън за ден, без нявга мигом негде да застана, напред самотно устремен.

Живота и смъртта крила ми са предвечни, размахани задружно, - близки и далечни предели аз не виждам сред размаха свой; на мигновенията бързотечни изгубих тягостния брой.

Къде отивам аз, терзан от знойна жажда? Мечта подир мечтата гине и се ражда... В тъма и сам - към светлина ли, към любов? Из хаосите явствен се обажда към мене нечий родствен зов.

През тайната на димните потоци звездни, кръз ужаса на гробно млъкналите бездни, заслушан аз минавам, - бди тревожен ум, с надежда за минутите възмездни на стигнат край в безкраен друм.

И може би в безкрая гоня аз граница, с напразно вярван сън за бъдаща зорница - слепец пробуден, сляп отвека и навек... И може би в заключена тъмница от своя зов аз слушам ек.

Жанр: няма специфични жанрови характеристики

Основна тема: поетическа дисекция на човешката природа

Кратък анализ: Стихотворението представлява своеобразен диалог с духовното, с познанието. Поетическата творба представлява химн на неспокойната, вечнотърсеща човешка природа, дълбоко тревожна по своята същност. Той живее в свят, в който тотално са разколебани представите за сигурност и устойчивост. Усилията на човека имат смисъл само ако проникне отвъд видимия свят в идеалното метафизично пространство за вечността и разгадае тайните на човешката душа.

Основни тематични мотиви: живот и смърт, човешката екзистенция, вечното дирене на отговор на свръхземните въпроси, които никой все още не е разгадал, уникалната самотност на твореца.

Художествени образи:
1. Лирическият аз – притежава неспокоен, търсещ у, който се идентифицира с ураган. Самотният му полет е едно вечно дирене на отговори, свързани с извечните въпроси за живота и смъртта. Той търси своето място във всемира и изпълва живота му с дълбок хуманен смисъл.

Художествени изразни средства:
а. Метафора
б. Инверсия
в. Реторични въпроси

Ако информацията ви беше полезна, моля харесайте и споделете:


Всички произведения на Пейо Яворов

На Вуте да му е зле - настолна игра

Най-четени произведения

Най-малко четени произведения