Моята молитва

Христо Ботев

Моята молитва

"Благословен бог наш..."

О, мой боже, прави боже! Не ти, що си в небесата, а ти, що си в мене, боже - мен в сърцето и в душата...

Не ти, комуто се кланят калугери и попове и комуто свещи палят православните скотове;

не ти, който си направил от кал мъжът и жената, а човекът си оставил роб да бъде на земята;

не ти, който си помазал царе, папи, патриарси, а в неволя си зарязал мойте братя сиромаси;

не ти, който учиш робът да търпи и да се моли и храниш го дор до гробът само със надежди голи;

не ти, боже на лъжците, на безчестните тирани, не ти, идол на глупците, на човешките душмани!

А ти, боже, на разумът, защитниче на робите, на когото щат празнуват денят скоро народите!

Вдъхни секиму, о, боже! любов жива за свобода - да се бори кой как може с душманите на народа.

Подкрепи и мен ръката, та кога въстане робът, в редовете на борбата да си найда и аз гробът!

Не оставяй да изстине буйно сърце на чужбина, и гласът ми да премине тихо като през пустиня!...

Жанр: стихотворения без специфични жанрови характерстики

Основна тема: личностният Бог – истинският покровител на свободата

Кратък анализ: Молитвата, която Ботев отправя към Бога, изразява желанието му да бъде посята любов към свободата у сънародниците му, а на него да вдъхне сила за подвиг и жертва. Ботевата религия, макар и не напълно християнска, съдържа християнски елементи. Тя не е песимистична и не вижда в света пречка за съединението с Бога. Любовта към Бога в нея съвпада с любовта към хората, и то към слабите, поробените и угнетените. Вярата у Ботевия лирически герой не е пасивна – тя не скръства ръце за молитва, а по-скоро ги използва, за да търси помощ с тях. Тя е борческа вяра, отрича смирението, презира малодушието и подтиква към готовност за сражение, за правда и за свобода.

Основни мотиви: бог и човек, свобода и робство, вяра и съмнение, светът на покорството, родно и чуждо, саможертвата и смъртта, лицемерието на духовенството, бунтът срещу подтисничеството

Художествени образи:
1. Лирическият Аз – носител на християнския морал и ценности, адаптирани към създалата се обществена обстановка, в която най-ценностното и стойностното духовно участие е това за любовта към свободата. Ботевата молитва към личностния Бог е и молитва за благослов, молба за подкрепа по пътя към саможертвата в името на най-високия човешки идеал – свободата.
2. Бог – личностен, борбен и идеализиран. Това е „правият“ Бог. Той е Богът, който ще поведе човекът по пътя „за правда и за свобода“. Това трябва да е Богът на разума, който се доближава по-скоро до Христос, защото е защитник на обикновените хора и страдалци, защото може да говори не само за покорството и смирението, а да покаже правия път. Това е Богът в душата на аза, бленуващ за правда и свобода.

Изразни средства:
а. Обръщения
б. Антитеза
в. Анафора
г. Градация
д. Епитети
е. Фразеологизми
ж. Метонимия
з. Диалектизми
и. Синекдоха
й. Сравнения

Ако информацията ви беше полезна, моля харесайте и споделете:

Всички произведения на Христо Ботев

На Вуте да му е зле - настолна игра

Най-четени произведения

Най-малко четени произведения