Маска

Пейо Яворов

Маска

Вл. Василеву

Ден карнавален, времето неделно зовеше хората навън: тълпа гъмжеше из града. Безцелно, в печал, която нивга не заспа, се лутах аз. Свръхземните въпроси, които никой век не разреши, дълбаех ням. И близко, до уши, чух tambourin; - ръката, що го носи, ме перна по лице, с изкуствен лозов лист: "Хей, смърт, дай на живота път! Oh qu`il est triste..."

Като залутан слънчев лъч игрива, маскирана вакханка с волен смях напреде ми се мярна. Да разлива коса поток от злато аз видях въз хитра голота на свежо рамо. И сетне - миг - разкършена снага изчезна в роя като блян. С тъга на страстен зов кънтеше само смехът й още. Странния парфюм на женска плът задави моя ум.

И в непонятен тласък подир нея, улисан из тълпата като луд, без сълзи плачех аз: "Мрътвея - ти каза истината: рано в студ сърцето ми замръзна; мисъл тъмна коса на смърт размахва... Беше ден, свалих аз маската му и пред мен въздъхна нощ, и вече се не съмна... Смъртта - не виждам друго в белия кивот на твоите скрижали тайни, о живот!"

В безумен сън унесен, сред оная забава на стохилядния град и без да се опомня, че не зная кого преследвам, аз нареждах: "Млад - на младост зноя не усетих. С ласка край мене, о живот благоухан, защо не спреш? Сразително желан на всяка смърт, що значи тая маска - !" ...А пътьом, чак до късни тъмнини, с конфети ме обсипваха жени.

Жанр: няма специфични жанрови характеристики

Основна тема: неистинността и безсмислието на човешкото битие.

Кратък анализ: Човек се опитва да разгадае тайните на битието и истините за него, но този стремеж се явява най-прекият път към страданието. Отвърналия от земното битие поглед изпитва болка от неспирното търсене и намиране.

Основни тематични мотиви: битието и небитието, греховността на битието. Самотността и объркаността на човека.

Художествени образи:
1. Маската – символ на житейските видимости, зад които се крие голямата тайна на битието.
2. Денят – символизира две противоположни значение – тържеството на силите на светлината и деня на Апокалипсиса.
3. Тълпата – непознато множество, сред което духът е страдащ, объркан и сам.
4. Градът – библейски символ на греха (Содом и Гомор), пространство на човешката скръб, убиец на мечти, каменно чудовище, което безмилостно унищожава страдащите души.
5. Лозовият лист – изкуствен, има обратна смислова натовареност – представя фалшивите радости на битието, символ е на душевното страдание и загубената вяра.

Художествени изразни средства:
а. Анжамбман
б. Сравнение
в. Синекдоха
г. Обръщение
д. Реторичен въпрос

Ако информацията ви беше полезна, моля харесайте и споделете:

Всички произведения на Пейо Яворов

На Вуте да му е зле - настолна игра

Най-четени произведения

Най-малко четени произведения