Линее нашто поколенье

Иван Вазов

Линее нашто поколенье

Линее нашто поколенье
навред застой, убийствен мраз;
ни топъл луч, ни вдъхновенье
  не пада върху нас.
 
  Къде вървим, не мислим твърде,
посока няма в наший път,
спокойно бият тесни гърди,
кога от злоба не кипът.
 
  Стресни се, племе закъсняло!
Живейш ли, мреш ли, ти не знайш!
След теб потомство иде цяло -
какво ще да му завещайш?
 
  Ил твоят път се веч изравни?
Ил нямаш други ти съдби?
Ил нямаш ти задачи славни
и цяло бъдеще с борби?
 
  Недей оставя, мили боже,
без лампа твоя свет олтар,
без химна твоето подножье,
без вяра живата си твар!
 
  Недей оставя без звездица
моряка, в нощний мрак остал,
без утро мъничката птица,
народите - без идеал.
 

Жанр: социална елегия

Основна тема: горчивата равносмета за изгубения възрожденски идеализъм, за поркусените надежди, че свободата ще донесе благоденствие.

Кратък анализ: Образът на лирическия говорител се припокрива с този  на поета, който се обръща към своите съвременници с гневен и осъдителен тон. Лирическият говорител заема позата съдник, а поредицата от реторични въпроси провокира чувството за вина у събеседника, който е характеризиран като племе закъсняло. Лирическият аз приема молитвена позиция, като отправя молитвата от свое име, търсейки светлина в бъдещето и идеал – онези основни човешки ценности, които осмислят битието на отделния човек и на народа като цяло.

Основни тематични мотиви: обществената емпатия, нравствената девалвация на човекшките ценности, липсата на високи цели, изгубените идеали и надежди, забравени герои – борци за народната свобода, оскотяването и загубата на духовност в борбатаа за оцеляване, крайната мизерия, липсата на вдъхновение, идеали, които да осмислят съществуванието на цяло едно поколением задълбочаващата се драма на духа, усещането за криза в националното съзнание.

Художествени образи:
1. Лиричският говорител – говори от името на своите съвременници, което личи от употребата на местоимения в 1 л. мн. ч., както и от глаголните форми в 1 л. мн. ч.. Лирическият говорител страда по изгубения идеал и се дистанцира от своите съвременници, като на мястото на ние се появява ти.

Художествени изразни средства:
а. Метафора
б. Хипербола
в. Риторични въпроси и анафора
г. Анафора

Ако информацията ви беше полезна, моля харесайте и споделете:

Всички произведения на Иван Вазов

На Вуте да му е зле - настолна игра

Най-четени произведения

Най-малко четени произведения