Елате ни вижте

Иван Вазов

Елате ни вижте

Се тоз вик ме среща, изпраща по пътя,
по кръчми, по хижи - ума ми размътя.
Отбивам се в селското бедно жилище:
картина плачевна душа ми покъртя!
    "Елате ни вижте"
 
Под - гола пръст! Смрад, дим, стени окадени,
тъмничен въздух; в полумрак потопени
човеци и дрипи... На също гноише
лежи скот и стопан, духовно сближени.
    "Елате ни вижте"
 
Зла бедност! Неволя! Души затъпели,
набърчени булки, деца застарели;
Къс ръжено тесто в пушливо огнище
загрява се там за гърла изгладнели.
    "Елате ни вижте"
 
Тегло, запустенье!... Дълбока неволя
живота от радост, от всичко оголя!
Тор мръсен смърди сред трънливо дворище.
И болести, смърт тук боравят на воля...
    "Елате ни вижте"
 
И вечно труд тежък и пот непрестанни -
и пак оскудия и дни окаянни.
Зло входа за смях и за песни заприщи!
Тук бедност вековна е гост постоянни.
    "Елате ни вижте"
 
И чупи се воля и дух под хомота
на нужди, в дълбока нощ гасне живота:
ни луч от съзнанье под покрива нищи!
Човекът словесни паднал е до скота.
    "Елате ни вижте"
 
"Елате ни вижте!" - той моли и стене, -
вий, мъдри велможи, от нази гоени...
На миг напуснете там вашто тържище
на шум и на фрази, богато платени -
    "Елате ни вижте"
 
Вий, дето в покой и в палати стоите,
към нас приближете - вий, славни, вий, сити!
Зърнете през нашто изгнило плетище
и може би вам ще настръхнат космите!
    "Елате ни вижте"
 
Тогаз за народа се бихте смислили
и срам, угризение бихте сетили.
И вашето сърце със болка заби ще.
О, доста на думи сте нази любили -
    "Елате ни вижте!"

Жанр: социална елегия

Основна тема: голямото разочарование от следосвобожденската действителност

Основни тематични мотиви: контраст между високите идеали  на Възраждането, в които родината и нейната свобода са свръхценност, и духовното оскотяване на народа; образът на родината и образът на народа – демитологизирани и десакрализирани чрез представянето им в грубо предметни и натурилистични форми; социалната нищета, краната бедност. Социалната несправедливост е представена като нов „хомот“, борбата с мизерията, борбата за физическо оцеляване, песимизмът – образите на набърчени булки и деца застарели са знак, че и бъдещето е обречено.

Художествени образи:
1. Лирическият аз – патриотична граждански ангажирана личност, която съзира причините за народното страдание в кризата на духа, в заличаването на възрожденските идеали. Той търси истината за окаяната съдба на народа си, като заема страната на социално онеправданите и обезверените българи.

Художествени изразни средства:
а. Повторение
б. Хипербола
в. Метафора
г. Инверсия

Ако информацията ви беше полезна, моля харесайте и споделете:

Всички произведения на Иван Вазов

На Вуте да му е зле - настолна игра

Най-четени произведения

Най-малко четени произведения