До моето първо либе

Христо Ботев

До моето първо либе

Остави таз песен любовна, не вливай ми в сърце отрова - млад съм аз, но младост не помня, пък и да помня, не ровя туй, що съм ази намразил и пред тебе с крака погазил.

Забрави туй време га плачех за поглед мил и за въздишка: роб бях тогаз - вериги влачех, та за една твоя усмивка, безумен аз светът презирах и чувства си в калта увирах!

Забрави ти онез полуди, в тез гърди веч любов не грее и не можеш я ти събуди там, де скръб дълбока владее, де сичко е с рани покрито и сърце зло в злоба обвито!

Ти имаш глас чуден - млада си, но чуйш ли как пее гората? Чуйш ли как плачат сиромаси? За тоз глас ми копней душата, и там тегли сърце ранено, там, де е се с кърви облено!

О, махни тез думи отровни! Чуй как стене гора и шума, чуй как ечат бури вековни, как нареждат дума по дума - приказки за стари времена и песни за нови теглила!

Запей и ти песен такава, запей ми, девойко, на жалост, запей как брат брата продава, как гинат сили и младост, как плаче сирота вдовица и как теглят без дом дечица!

Запей, или млъкни, махни се! Сърце ми веч трепти - ще хвръкне, ще хвръкне, изгоро, - свести се! Там, де земя гърми и тътне от викове страшни и злобни и предсмъртни песни надгробни...

Там... там буря кърши клонове, а сабля ги свива на венец; зинали са страшни долове и пищи в тях зърно от свинец, и смъртта й там мила усмивка, а хладен гроб сладка почивка!

Ах, тез песни и таз усмивка кой глас ще ми викне, запее? Кървава да вдигна напивка, от коя и любов немее, пък тогаз и сам ще запея що любя и за що милея!...

Жанр: елегия

Основна тема: изборът на достойно човешко поведение.

Кратък анализ: В „До моето първо либе“ основният проблем, свързан с избора на героя, е разрешен типично по ботевски – любовта трябва да служи на дълга, а либето – да бъде духовна опора на бунтовника. В изключително драматичен момент, когато целият български народа страда под турския ярем, лирическият герой осъзнава своята отговорност пред България и успява да надмогне интимното чувство, за да тръгне по пътя на борбата. Свободата в Ботевето творчество е зададена в контекста на героичната жестовост. В същината си те представлява крайно активизиране на човешката мисловност и чувствителност към свръхбитовите ценности. Истинската любов за Ботев е погълната от идеята за бунта.

Основни тематични мотиви: любовта и дългът, изборът в живота, страданието и скръбта, свързани с участта на народа, неизживяната младост, смъртта и безсмъртието.

Художествени образи:
а. Лирическият аз – напрегнато вслушан в страшните стонове на робския свят, лирическият аз се стреми да сближи своя борчески свят със света на любимата. За него светът на любовта е свят на несвободата, на обсебващата мисли и чувства интимност. Тази любов превръща човека в роб. От тази делничност иска да се откъсне лирическият аз. Тук любовното е еквивалент на робското. Любовта е представена като житейско безумие, в което силите и волята за свобода отслабват. Звуците на страданието, стенещата гора, гласовете на поробените, които разказват за мъката, са отправна точка, от която лирическият човек започва своето пътуване, извисяване към идеалното „там“, където се ражда и новата песен – за борбата и саможертвата.
б. Либето – в поезията на Ботев жената е наречена либе – в духа на фолклорната и възрожденската традиция. Образът на либето традиционно се тълкува като опит да бъде променено социалното положение на жената в патриархалното общество, където тя е по-скоро знак на обременяваща обвъраност. Единствената възможност пред нея е и тя посвоему да се откаже от любовта, ставайки съмишленик на героя. Любимата трябва да се превърне в съидейник и съучастник на героя.
в. Песента – еманация на духовното проглеждане. Тя е символен образ, изразител на чувствата на любимата, както и разказ за угнетените, поробени българи; любовната песен, която „влива отрова“ в сърцето, е заменена от бунтовната песен, в която бушува зовът на кръвта. Метафората на песента изразява драмата на съществуването и в същото време я отменя в името на един величествен порив – към постигане на индивидуална, родова и универсална свобода.
г. Пътят и гората – символни образи на дивото, опасното пространство на бунта.

Изразни средства:
а. Антитеза
б. Метафора
в. Инверсия
г. Синекдоха
д. Хипербола
 

Ако информацията ви беше полезна, моля харесайте и споделете:


Всички произведения на Христо Ботев

На Вуте да му е зле - настолна игра

Най-четени произведения

Най-малко четени произведения