Матура по Френски език

Тестове по Френски език

ПРОИЗВОЛЕН БИСЕР ОТ МАТУРА

"Шибил държал в ръката си само един карамфил, но не какъвто и да е, а от Рада".