Матура по Френски език

Тестове по Френски език

ПРОИЗВОЛЕН БИСЕР ОТ МАТУРА

"Левски прилича на работник на нива. Той върви, а зад него жълтее семето."