Матура по Френски език

Тестове по Френски език

ПРОИЗВОЛЕН БИСЕР ОТ МАТУРА

Лирическият герой ОПЯВА своя роден край, понеже заминава за чужбина.