Матура по Френски език

Тестове по Френски език

ПРОИЗВОЛЕН БИСЕР ОТ МАТУРА

Човек, изгубил родината си, се превръща в предадено животно.