Матура по Френски език

Тестове по Френски език

ПРОИЗВОЛЕН БИСЕР ОТ МАТУРА

“Не е живял много, приблизително 35 години, но е написал около 25 файлетони, драми, романи и други негови произведения”. Те са изпълнени с “хумор, сатира и забава”.