Матура по Френски език

Тестове по Френски език

ПРОИЗВОЛЕН БИСЕР ОТ МАТУРА

Яворов е имал и съпруга, и любовница, но умира твърде млад.