Статистика

резултати, тенденции, изводи

Обобщена статистика от матури 2017

 

bot

Около 70 пpоцента от живите същества на Земята са бактеpии.