Оценяване

таблици за оценяване на ДЗИ

bot

Запалката е измислена преди кибрита.