Оценяване

таблици за оценяване на ДЗИ

bot

Температурата в ядрото на Слънцето е 15 000 000 градуса.