Оценяване

таблици за оценяване на ДЗИ

bot

Всеки пети носи в джоба си вилица или лъжица за "всеки случай".