Оценяване

таблици за оценяване на ДЗИ

bot

Делфините спят с едно отворено око.