Оценяване

таблици за оценяване на ДЗИ

bot

Преди 4000 години наказанието в Египет за убийство на котка било смърт.