Оценяване

таблици за оценяване на ДЗИ

bot

Физически невъзможно е за едно прасе, да си вдигне главата към небето.