Оценяване

таблици за оценяване на ДЗИ

bot

Дължината от китката до лакътя е равна на дължината на стъпалото.