Инструктажи

Заповед за утвърждаване на ИНСТРУКТАЖИ за провеждането на ДЗИ