Инструктажи

Заповед за утвърждаване на ИНСТРУКТАЖИ за провеждането на ДЗИ

bot

Човек ожаднява, когато нивото на вода в тялото му спадне с 1%.