Инструктажи

Заповед за утвърждаване на ИНСТРУКТАЖИ за провеждането на ДЗИ

bot

Никой не е способен да оближе собственият си лакът, невъзможно е да се достигне с език.