Инструктажи

Заповед за утвърждаване на ИНСТРУКТАЖИ за провеждането на ДЗИ

bot

Температурата в ядрото на Слънцето е 15 000 000 градуса.