Инструктажи

Заповед за утвърждаване на ИНСТРУКТАЖИ за провеждането на ДЗИ

bot

Всеки пети носи в джоба си вилица или лъжица за "всеки случай".