Инструктажи

Заповед за утвърждаване на ИНСТРУКТАЖИ за провеждането на ДЗИ

bot

Имената на всички континенти на планетата завършват с буквата, с която започват. Пример: Europe, America, Australia...