Инструктажи

Заповед за утвърждаване на ИНСТРУКТАЖИ за провеждането на ДЗИ

bot

През 1997 аеролиниите на САЩ са спестили 40 000 долара, само като са премахнали по една маслина от всяка салата.