Контакти

Свържете се с нас!

Име на автора:

Мисъл или цитат:*

( * ) - Задължителни полета
bot

Ако разкъсате дъждовния червей на две части той не умира, а продължават да живеят два червея