Тропи и фигури

Език на художествената литература

Най-преглеждани

bot

Слънчевите лъчи достигат до земната повърхност за 8 минути.