Тропи и фигури

Език на художествената литература

Litota

Литота

12912

Най-преглеждани

bot

Около 70 пpоцента от живите същества на Земята са бактеpии.