Разговорен стил

Стилистика

Разговорен стил


Разговорен стил – речта, която използваме в ежедневното общуване.

Напълно свободен е откъм употребата на лексикални средства, като най-малко е участието на термините. Наблюдава се засилена употреба на емоционално-оценъчна лексика (жаргон, фразеология).


Ако информацията ви беше полезна, моля харесайте и споделете:

Информация

  Преглеждания: 30010